JAARLIJKSE LEDENDAG

Wat is de ledendag en wat gebeurt er op onze jaarlijkse ledendag?

Voor wie is deze dag;
De ledendag is voor alle leden. Iedereen is dus van harte welkom!

Verplicht of vrijblijvend;
Op de jaarlijkse ledendag is men eigenlijk verplicht te komen. Toch willen wij dit niet verplichten. Verschillende andere punten binnen onze beroepsvereniging verplichten wij ook niet, maar willen wel het belang van aanwezigheid benadrukken om een goede Life Coach te kunnen blijven.

Jouw stem is belangrijk;
Tijdens onze jaarlijkse ledendag vertelt het bestuur wat er gedaan is in het afgelopen jaar. Wat is goed gegaan en wat ging minder. Wat heeft nog aandacht nodig en is in ontwikkeling en wat zijn de plannen voor het komende jaar.

Over deze toekomstplannen, over de ontwikkeling en richting van de beroepsgroep stemmen wij tijdens de jaarlijkse ledendag gezamenlijk.

De penningmeester vertelt hoe we er financieel bij staan en waar wij geld in hebben geïnvesteerd. Ook wordt tijdens deze dag het bestuur gekozen/herkozen en de buddy’s bekend gemaakt.

Jouw stem is dus belangrijk!

Leuke en leerzame workshops;
Om deze dag nog meer waarde te geven, zijn er ook een aantal workshops waarin je extra handvatten ontvangt die je kan inzetten als coach. Workshops waardoor je blijft groeien in je coachvaardigheden.

Wat kost de ledendag;
De kosten van de ledendag zit in het jaarlijkse Basis en Premium lidmaatschap. Hiervoor hoef je dus niet extra te betalen. De lunch is tijdens deze dag ook inbegrepen.